שירותים

שירותי תמלול

תיעוד מלל קולי על ידי יצירת מסמך כתוב במתכונת תרשומת מלאה (בין אם בהקלטה או בזמן אמת). התוצר הסופי בעל תבנית ממוחשבת מוגדרת ויוגש לאחר בדיקת הגהה והתאמה בין המלל לתוכן.

שירותי קלדנות

העברת תוכן מסמכים שונים (כתבי יד, סריקות, מכתבים, טפסים וחוזים, טבלאות), לגיליון ממוחשב התואם את מסמך המקור.